D.G. Jones, Selyf neu Yncl Defi

Eifionydd, cartref Selyf