Athro barddol

Eicon athro barddol

Dros y blynyddoedd rydw i wedi cynnal nifer o weithdai cynghanedd a barddoniaeth. O weithdai dydd gyda phobl ifanc i weithdai nos gyda phobl hŷn. Mae brwdfrydedd pobl i ddeall barddoniaeth a’r gynghanedd yn gwneud dysgu yn bleser.

Erthyglau


Gweithdai a hyfforddiant


Dysgu Cynganeddu i Ddechreuwyr

Dyddiad: 12/10/2021 – 08/03/2022

Yn ystod 2021/22 roeddwn yn dysgu cynganeddu i griw o ddechreuwyr dros Zoom. Menter Caerdydd oedd yn cynnal y gwersi. Os hoffech ymuno â gwersi gyda’r fenter yn y dyfodol, cysylltwch â nhw i fod ar y rhestr aros.


Cyflwyniad i’r Gynghanedd

Dyddiad: 09/06/2020

Rhoddais Gyflwyniad i’r Gynghanedd fel un o ddarlithoedd AmGen yr Wythnos yr Eisteddfod. Cyflwynais ychydig o hanes y gynghanedd a hanfodion y grefft dros blatfform Zoom.


Cyflwyniad i’r Gynghanedd

Dyddiad: 07/08/2019

Lleoliad   Pabell Prifysgol Caerdydd, Maes yr Eisteddfod.

Fe wnes gynnal cyflwyniad i’r gynghanedd ar ffurf gwibdaith gynganeddol ym mhabell Prifysgol Caerdydd ar faes Eisteddfod Sir Conwy 2019.


Gweithdy Cywydd Croeso yr Urdd

Dyddiad: 14/12/2017

Cefais y fraint o gynnal gweithdy gyda phobl ifanc ysgolion uwchradd Caerdydd a’r Fro er mwyn dechrau creu cywydd croeso Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2019.


Sgwad Sgwennu

Dyddiad: 29/11/2017

Lleoliad   Ysgol Gyfun Gymraeg Plas Mawr Pentrebane Rd, Caerdydd CF5 3PZ

Mi wnes i gynnal Sgwad Sgwennu yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plas Mawr oedd yn cynnwys disgyblion blwyddyn 8 o wahanol ysgolion dalgylch Caerdydd.


Ysgol Farddol Menter Caerdydd

Dyddiad: 12/10/2012 – 15/03/2018

Dros gyfnod o rhai blynyddoedd bûm yn cynnal gweithdai ‘Ymarfer y Grefft’, sef gweithdai i’r rhai sydd a pheth profiad neu sydd eisoes yn deall hanfodion y grefft.