Dylunydd cynnwys

Gweithio fel dylunydd cynnwys yw fy mara menyn. Ystyr hynny yw gwneud cynnwys yn ddealladwy ac yn syml er mwyn gwneud bywyd pobol yn haws.

Rhai erthyglau

Cefndir a phrofiad

Ar hyn o bryd, dwi’n gweithio fel Uwch-ddylunydd cynnwys i’r Ganolfan Gwasanaethau Cyoeddus Digidol.

Cyn hynny bûm yn gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru ac i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Bu sawl prosiect arall gen i yn y cyfamser. Gallwch weld fy mhroffil LinkedIn am ragor o fanylion.

Fy mriwsion ydi bod yn fardd o bryd i’w gilydd ac yn trefnu digwyddiadau barddol o gwmpas fy nghartref yn ninas Caerdydd.