Beirniad

Eicon beiriniad

Rydw i wedi cael y fraint o feirniadu mewn eisteddfodau lleol a chenedlaethol, mewn ymrysonau a stompiau hwyliog ar hyd a lled y wlad.

Gwaith beirniadu


Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn

Dyddiad: 23/11/2019

Lleoliad   Canolfan y Babell, Llanaelhaearn. Gwynedd. LL54 5AW

Bûm yn beiriadu barddoniaeth a llên yn Eisteddfod Aelhaearn 2019.


Stomp Ysgol Y Gymraeg

Dyddiad: 28/10/2019

Lleoliad   Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Bydd Ysgol y Gymraeg yn cynnal stomp ar ffurf ymryson farddol rhwng y myfyrwyr a’r darlithwyr. Roeddwn yn meuryna gyda Llŷr Gwyn Lewis.


Cystadleuaeth Cadair Eisteddfod yr Urdd 2019

Dyddiad: 30/05/2019

Cefais y fraint o gyd-feirniadu cystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2019. gydag Elinor Reynolds. Enillydd y gadair oedd Iestyn Tyne,


Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch

Dyddiad: 19/05/2018

Lleoliad   Neuadd Goffa Llandudoch, SA43 3ES

Bûm yn beiriadu cystadlaethau llên Eisteddfod Llandudoch, ger Aberteifi.


Eisteddfod Ysgol Gyfun Bryn Tawe

Dyddiad: 01/03/2018

Bûm yn beiriadu Eisteddfod Mawrth y 1af, fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi Ysgol Bryn Tawe.


Stomp Ysgol Y Gymraeg

Dyddiad: 28/02/2018

Lleoliad   Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Bydd Ysgol y Gymraeg yn cynnal stomp ar ffurf ymryson farddol rhwng y myfyrwyr a’r darlithwyr. Roeddwn yn meuryna gyda Gruffudd Owen.


Beirniadu Noson Hwyl yr Hogwr Cymdeithas Cymry Porthcawl

Dyddiad: 12/01/2018

Lleoliad   Capel y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr

Bûm yn beirniadu tasgau llenyddol yn noson Hwyl yr Hogwr, eisteddfod lenyddol fach gan Gymdeithas Cymry Porthcawl. Mae’r cynnyrch buddugol yn ymddangos ym mhapur bro Yr Hogwr dros y flwyddyn ddilynol.