Bragdy’r Beirdd

Logo Bragdy'r Beirdd
Logo Bragdy’r Beirdd

Rydw i’n un o drefnwyr nosweithiau Bragdy’r Beirdd yng Nghaerdydd.

Yn ogystal â threfnu nosweithiau yng Nghaerdydd, aeth Bragdy’r Beirdd â nosweithiau i’r Eisteddfod bob blwyddyn, mewn nosweithiau fel Iolo! (2012) a Wylfa B (2017).

Ym mis Mai 2020, cyhoeddwyd Swig Sydyn – noson farddol ar-lein y Bragdy – am y tro cyntaf.

Sefydlwyd y nosweithiau yn 2011 gen i, Rhys Iorwerth a Catrin Dafydd. Mae nosweithiau yn dal i ddigwydd yn lled reolaidd yng Nghaerdydd. Ers i Rhys symud i Gaernarfon, mae nosweithiau’n cael eu cynnal yno hefyd.

Rhagor o ddarllen


Gigs


Swig Sydyn 1

Dyddiad: 29/05/2020

Roeddwn yn rhan o’r tîm a lansiodd sioe gyntaf Swig Sydyn – sef noson ar-lein gyntaf Bragdy’r Beirdd, ar y cyd â Rhys Iorwerth, Llŷr Gwyn Lewis ac Ifor ap Glyn. Roeddwn yn gyfrifol am recordio’r digwyddiad, golygu’r fideo a’i rannu ar YouTube a Facebook.


Bragdy i Brifeirdd 2019

Dyddiad: 17/11/2019

Dyma un o ddigwyddiadau Bragdy’r Beirdd i ddathlu llwyddiant Jim Parc Nest.


Gwir fel Gwydir

Dyddiad: 06/08/2019

Lleoliad   Gwesty’r Eryrod, Ancaster Square, Llanrwst, Gwynedd LL26 0LG

Trefnu a pherfformio cerdd yn noson Gwir fel Gwydir. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Noson Wylfa Beirdd

Dyddiad: 08/08/2017

Lleoliad   Fferm Penrhos, Bodedern

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Wylfa Beirdd – noson yn cyflwyno cerddi a chaneuon hwyliog a deifiol, dwys a digri yn dathlu Mawredd Môn. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Anntastig

Dyddiad: 04/08/2015

Lleoliad   Clwb Rygbi COBRA, Meifod SY22 6DA

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Anntastig – noson o gerddi a chaneuon i ddathlu mawredd a mwynder Maldwyn. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Dathlu Wythnos Tafwyl gyda Mr Phormula a mwy

Dyddiad: 03/07/2015

Lleoliad   Columba Club, 88 Heol Llandaf, Caerdydd. CF11 9NN

Noson hwyliog yn ystod wythnos Tafwyl 2015. Roedd Aneirin Karadog a Mr ormula yn westeion a Meic P yn DJ aer y noson.


Parti Nadolig Bragdy’r Beirdd, Rhagfyr 2014

Dyddiad: 11/12/2014

Bûm yn trefnu a pherfformio ym mharti Nadolig y Bragdy yn 2014. Cawsom groesawu neb llai na Phrifardd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol 2014, Guto Dafydd fel gwestai.


Yn y Coch!

Dyddiad: 06/08/2014

Lleoliad   Clwb Criced Llanelli

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson ‘Yn y Coch’ yn Llanelli. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Siwper Cêt ac Ambell Fêt

Dyddiad: 06/08/2013

Lleoliad   Clwb Rygbi Dinbych, Ffordd Y Graig, Denbigh LL16 5US

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Siwper Cêt ac Ambell Fêt – sesiwn i ddathlu campau a rhempau llenyddol Bro Dinbych. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Bragdy’r Beirdd Medi 2012

Dyddiad: 27/09/2012

Lleoliad   Rockin’ Chair, Glan yr Afon, Caerdydd

Roeddwn yn cyd-drefnu ac yn perfformio mewn noson gyda Mari George a Gruffudd Owen fel gwesteion. Un o ddigwyddiadau Bragdy’r Beirdd


Iolo!

Dyddiad: 07/08/2012

Lleoliad   Yr Hen Hydd Gwyn, Wine St, Llanilltyd Fawr CF61 1RZ

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Iolo! – sesiwn i ddathlu campau a rhempau Iolo Morganwg. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2012

Dyddiad: 30/06/2012

Lleoliad   Plas Dinefwr, Llandeilo SA19 6RT

Cynhaliwyd Bragdy Bach ar lwyfan Gruffudd yng Ngŵyl Dinewfwr dan ofalaeth Llenyddiaeth Cymru.


Geraint Jarman yn Bragdy’r Beirdd

Dyddiad: 21/06/2012

Lleoliad   Rockin' Chair, Glan yr Afon, Caerdydd

Cyd-drefnais noson Bragdy’r Beirdd arbennig iawn gyda geraint jarman, gwennan Evans a Llwybr Llaethog yn westeion. Darllenodd Geraint gerddi dafliad carreg o lle cafodd ei fagu ar Brook Street, Glan yr Afon.


Cyhoeddi


Cyfrol Bragdy’r Beirdd

Dyddiad: 10/06/2018

Roeddwn yn gyd-olygydd gyda Llŷr Gwyn Lewis ar Gyfrol Bragdy’r Beirdd i gynrychioli rai o gerddi’r nosweithiau dros y blynyddoedd rhwng 2011 a 2018.