Archives: Portffolio

Yma wyf finnau i fod – Pwllheli

Yn 2012 bûm i a’r cerddor adnabyddus Endaf Emlyn yn cydweithio i gyfansoddi cân am dref Pwllheli ar gyfer rhaglen Yma wyf Finnau i Fod ar BBC Radio Cymru.

Tîm Talwrn Y Glêr

Y Glêr

Mae Osian Rhys Jones yn aelod o dîm Y Glêr ar gyfres radio Y Talwrn, tîm sydd hefyd yn cymryd rhan mewn ymrysonau a heriau eraill.

Her 100 cerdd

Bu tîm Talwrn Y Glêr yn cymryd rhan yn yr Her 100 cerdd cyntaf ar 4 Hydref 2012.

Taith Cnoi Draenogod

Cnoi Draenogod

Roedd Cnoi Draenogod yn sioe farddol a cherddorol yn edrych ar gyfraniad diwylliant y Romani yng Nghymru. Y pedwar bardd oedd yn rhan o’r sioe oedd Anni Llŷn, Llŷr Gwyn Lewis, Rhys Iorwerth a minnau. Fe’i perfformiwyd hi gyntaf yng Nghastell Newydd Emlyn ar 26 Mehefin fel rhan o’r gweithgareddau a oedd yn cydfynd â dathlu tymor y …

Cnoi Draenogod Read More »

Cynulleidfa noson Iolo!

Bragdy’r Beirdd

Rydw i’n un o drefnwyr nosweithiau Bragdy’r Beirdd yng Nghaerdydd. Yn ogystal â threfnu nosweithiau yng Nghaerdydd, aeth Bragdy’r Beirdd â nosweithiau i’r Eisteddfod bob blwyddyn, mewn nosweithiau fel Iolo! (2012) a Wylfa B (2017). Ym mis Mai 2020, cyhoeddwyd Swig Sydyn – noson farddol ar-lein y Bragdy – am y tro cyntaf. Sefydlwyd y …

Bragdy’r Beirdd Read More »