Poetry teacher

Poetry teacher icon

Over the years I have held a number of cynghanedd and poetry workshops. From daytime workshops with young people to evening workshops with older people. People’s passion for understanding poetry and cynghanedd makes teaching a pleasure.

Articles


Gweithdai a hyfforddiant


Cynghanedd classes for beginners

Dyddiad: 12/10/2021 – 08/03/2022

During 2021/22 I taught Cynghanedd to a group of beginners over Zoom. The lessons were arranged by Menter Caerdydd. If you would like to join lessons with the initiative in the future, please contact them to be on the waiting list.


Introduction to Cynghanedd

Dyddiad: 09/06/2020

I gave an Introduction to Cynghanedd online lecture as part of the National Eisteddfod’s online AmGen events. I presented some of the history of cynghanedd and the basics of the craft over the Zoom platform.


Cyflwyniad i’r Gynghanedd

Dyddiad: 07/08/2019

Lleoliad   Pabell Prifysgol Caerdydd, Maes yr Eisteddfod.

Fe wnes gynnal cyflwyniad i’r gynghanedd ar ffurf gwibdaith gynganeddol ym mhabell Prifysgol Caerdydd ar faes Eisteddfod Sir Conwy 2019.


Gweithdy Cywydd Croeso yr Urdd

Dyddiad: 14/12/2017

Cefais y fraint o gynnal gweithdy gyda phobl ifanc ysgolion uwchradd Caerdydd a’r Fro er mwyn dechrau creu cywydd croeso Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2019.


Sgwad Sgwennu

Dyddiad: 29/11/2017

Lleoliad   Ysgol Gyfun Gymraeg Plas Mawr Pentrebane Rd, Caerdydd CF5 3PZ

Mi wnes i gynnal Sgwad Sgwennu yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plas Mawr oedd yn cynnwys disgyblion blwyddyn 8 o wahanol ysgolion dalgylch Caerdydd.


Ysgol Farddol Menter Caerdydd

Dyddiad: 12/10/2012 – 15/03/2018

Dros gyfnod o rhai blynyddoedd bûm yn cynnal gweithdai ‘Ymarfer y Grefft’, sef gweithdai i’r rhai sydd a pheth profiad neu sydd eisoes yn deall hanfodion y grefft.