Promoter

Promoter icon

I have done a lot of work promoting poetry and other poets. In 2011 I was one of the founders of the Bragdy’r Beirdd (Poet’s Brewery) evenings in Cardiff, alongside Catrin Dafydd and Rhys Iorwerth. I’m also on the working group of Barddas – the Welsh poetry society since 2017.

Gwaith hyrwyddo


Swig Sydyn 1

Dyddiad: 29/05/2020

I was part of the team that launched the first Swig Sydyn show – the first online gig by Bragdy’r Beirdd, in partnership with Rhys Iorwerth, Llŷr Gwyn Lewis and Ifor ap Glyn. I was responsible for recording the event, editing the video and sharing it on YouTube and Facebook.


Gwir fel Gwydir

Dyddiad: 06/08/2019

Lleoliad   Gwesty’r Eryrod, Ancaster Square, Llanrwst, Gwynedd LL26 0LG

Trefnu a pherfformio cerdd yn noson Gwir fel Gwydir. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Cydlynu Cynllun Bardd y Mis i Barddas

Dyddiad: 01/08/2018 – 01/08/2020

Fel aelod o Bwyllgor Gwaith Barddas, rydw i yn cydlynu cynllun Bardd y Mis, gan drefnu beirdd i gymryd rhan yn y cynllun.


Noson Wylfa Beirdd

Dyddiad: 08/08/2017

Lleoliad   Fferm Penrhos, Bodedern

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Wylfa Beirdd – noson yn cyflwyno cerddi a chaneuon hwyliog a deifiol, dwys a digri yn dathlu Mawredd Môn. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Anntastig

Dyddiad: 04/08/2015

Lleoliad   Clwb Rygbi COBRA, Meifod SY22 6DA

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Anntastig – noson o gerddi a chaneuon i ddathlu mawredd a mwynder Maldwyn. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Parti Nadolig Bragdy’r Beirdd, Rhagfyr 2014

Dyddiad: 11/12/2014

Bûm yn trefnu a pherfformio ym mharti Nadolig y Bragdy yn 2014. Cawsom groesawu neb llai na Phrifardd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol 2014, Guto Dafydd fel gwestai.


Yn y Coch!

Dyddiad: 06/08/2014

Lleoliad   Clwb Criced Llanelli

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson ‘Yn y Coch’ yn Llanelli. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Siwper Cêt ac Ambell Fêt

Dyddiad: 06/08/2013

Lleoliad   Clwb Rygbi Dinbych, Ffordd Y Graig, Denbigh LL16 5US

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Siwper Cêt ac Ambell Fêt – sesiwn i ddathlu campau a rhempau llenyddol Bro Dinbych. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Bragdy’r Beirdd Medi 2012

Dyddiad: 27/09/2012

Lleoliad   Rockin’ Chair, Glan yr Afon, Caerdydd

Roeddwn yn cyd-drefnu ac yn perfformio mewn noson gyda Mari George a Gruffudd Owen fel gwesteion. Un o ddigwyddiadau Bragdy’r Beirdd


Iolo!

Dyddiad: 07/08/2012

Lleoliad   Yr Hen Hydd Gwyn, Wine St, Llanilltyd Fawr CF61 1RZ

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Iolo! – sesiwn i ddathlu campau a rhempau Iolo Morganwg. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Geraint Jarman yn Bragdy’r Beirdd

Dyddiad: 21/06/2012

Lleoliad   Rockin' Chair, Glan yr Afon, Caerdydd

Cyd-drefnais noson Bragdy’r Beirdd arbennig iawn gyda geraint jarman, gwennan Evans a Llwybr Llaethog yn westeion. Darllenodd Geraint gerddi dafliad carreg o lle cafodd ei fagu ar Brook Street, Glan yr Afon.