Poet

Poet icon

I’m Osian Rhys Jones and I’m a Welsh language poet from Cardiff. I was awarded the Chair, the highest honour for a Welsh bard, at the 2017 National Eisteddfod at Ynys Môn. I am also a member of Y Glêr, two-time winners (so far!) of BBC Radio Cymru’s long-running production Y Talwrn. I regularly perform work around Wales.

In line with a long Welsh tradition, I write commission poems for special occasions such as wedding and birthdays. I also take on creative commissions. Get in touch if you’d like to commission me.

Poems
Gigs


Zoomryson Barddas

Dyddiad: 06/08/2020

I took part in Barddas’s Zoomryson – the first ‘ymryson’-style bardic contest to be held and broadcast live on the web. I was part of the Llŷn and Eifionydd team with Gruffudd Owen, Casia Wiliam, Judith Musker Turner and Osian Owen.


Lansiad Chwyn

Dyddiad: 05/12/2019

Lleoliad   Columba Club, 88 Heol Llandaf, Caerdydd. CF11 9NN

Bûm yn cyd-drefnu noson gyda Barddas i lansio cyfrol Chwyn, dan olygyddiaeth Gruffudd Owen. Roeddwn hefyd yn perfformio rhai cerddi.


Cyflwyno Cerddi yn Y Ffôr


Cyflwyno cerddi i fodiwl Canu’r Gymru Newydd Ysgol y Gymraeg


Bragdy i Brifeirdd 2019

Dyma un o ddigwyddiadau Bragdy’r Beirdd i ddathlu llwyddiant Jim Parc Nest.


Stomp i blant Treganna

Dyddiad: 16/10/2019

Lleoliad   Capel Cymraeg Salem, Heol y Farchnad, Caerdydd CF5 1QF

Cymerais ran mewn stomp i godi arian i feithrinfeydd Cymraeg Treganna. Llio Maddocks oedd y bardd buddugol!


Lansiad nofel Iwcs – Dal y Mellt

Dyddiad: 14/10/2019

Lleoliad   Columba Club, 88 Heol Llandaf, Caerdydd. CF11 9NN

Cefais y cyfle i lywio noson o gerddoriaeth a cherddi i ddathlu lansio nofel Iwcs Dal y Mellt.Cefais y cyfle hefyd i holi Iwcs am ei nofel newydd.


Gwir fel Gwydir

Dyddiad: 06/08/2019

Lleoliad   Gwesty’r Eryrod, Ancaster Square, Llanrwst, Gwynedd LL26 0LG

Trefnu a pherfformio cerdd yn noson Gwir fel Gwydir. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Siwperstomp

Dyddiad: 06/08/2018

Lleoliad   Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

Roeddwn yn un o’r criw a drefnodd y Siwperstomp ar lwyfan Theatr Donald Gordon ar nos Lun Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. Perfformiais gerdd hefyd i agor y noson.


Noson Wylfa Beirdd

Dyddiad: 08/08/2017

Lleoliad   Fferm Penrhos, Bodedern

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Wylfa Beirdd – noson yn cyflwyno cerddi a chaneuon hwyliog a deifiol, dwys a digri yn dathlu Mawredd Môn. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Talwrn Tafwyl 2016

Dyddiad: 26/06/2016

Lleoliad   Castell Caerdydd

Cymerais ran mewn darllediad arbennig o’r Talwrn o faes Tafwyl 2016.


Stomp Gŵyl Llên Plant Caerdydd

Dyddiad: 21/04/2016

Lleoliad   Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Cymerias ran mewn stomp i blant fel rhan o Ŵyl Llên Plant Caerdydd.


Lansio Hel Llus yn y Glaw

Dyddiad: 26/11/2015

Lleoliad   Columba Club, 88 Heol Llandaf, Caerdydd. CF11 9NN

Darllenais gerdd i gyfarch Llŷr Gwyn Lewis wrth iddo lansio cyfrol o’r enw Storm ar Wyneb yr Haul.


Anntastig

Dyddiad: 04/08/2015

Lleoliad   Clwb Rygbi COBRA, Meifod SY22 6DA

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Anntastig – noson o gerddi a chaneuon i ddathlu mawredd a mwynder Maldwyn. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Parti Nadolig Bragdy’r Beirdd, Rhagfyr 2014

Dyddiad: 11/12/2014

Bûm yn trefnu a pherfformio ym mharti Nadolig y Bragdy yn 2014. Cawsom groesawu neb llai na Phrifardd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol 2014, Guto Dafydd fel gwestai.


Stomp Eisteddfod Sir Gâr 2014

Dyddiad: 08/08/2014

Lleoliad   Stradey Arms, 1 Stradey Rd, Ffwrnais Llanelli SA15 4ET

Bûm yn perfformio cerddi fel rhan o Stomp yr Eisteddfod 2014. Roedd y rownd gyntaf fymryn yn wahanol. Nid oedd y beirdd yn y rownd hon yn cael datgan eu cerdd heb gymorth dim byd heblaw eu cof.


Yn y Coch!

Dyddiad: 06/08/2014

Lleoliad   Clwb Criced Llanelli

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson ‘Yn y Coch’ yn Llanelli. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Lansio Storm ar Wyneb yr Haul

Dyddiad: 01/06/2014

Lleoliad   Urban Tap House, Caerdydd. CF10 1DD

Darllenais gerdd i gyfarch Llŷr Gwyn Lewis wrth iddo lansio cyfrol o’r enw Storm ar Wyneb yr Haul.


Stomp Fach – Gŵyl Llên Plant Caerdydd

Dyddiad: 25/03/2014 – 26/03/2014

Lleoliad   Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Cymerias ran mewn stomp i blant fel rhan o Ŵyl Llên Plant Caerdydd.


Siwper Cêt ac Ambell Fêt

Dyddiad: 06/08/2013

Lleoliad   Clwb Rygbi Dinbych, Ffordd Y Graig, Denbigh LL16 5US

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Siwper Cêt ac Ambell Fêt – sesiwn i ddathlu campau a rhempau llenyddol Bro Dinbych. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Stomp Farddol Menter Iaith Sir Ddinbych

Dyddiad: 22/06/2013

Lleoliad   Clwb Golff Dinbych

Cymerais ran mewn stomp i godi arian i Eisteddfod genedlaethol Dinbych 2013.


Cnoi Draenogod Galeri Caernarfon

Dyddiad: 20/04/2013

Lleoliad   Galeri, Doc Fictoria Caernarfon LL55 1SQ

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Cnoi Draenogod Clwb y Diwc

Dyddiad: 15/02/2013

Lleoliad   Clwb y Diwc, 48 Clive Road, Treganna, Caerdydd, CF5 1HJ

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Cnoi Draenogod Saith Seren

Dyddiad: 08/02/2013

Lleoliad   Saith Seren, 7 Stryt Gerallt, Wrecsam, LL11 1EH.

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Cnoi Draenogod Theatr Gartholwg

Dyddiad: 01/02/2013

Lleoliad   Theatr Gartholwg, Pentre’r Eglwys, Pontypridd

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Cnoi Draenogod Tafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn

Dyddiad: 25/01/2013

Lleoliad   Tafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd LL23 7UB

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Cnoi Draenogod Llanystumdwy

Dyddiad: 23/11/2012

Lleoliad   Neuadd Bentref Llanystumdwy, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0LW.

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Gornest Fawr Gŵyl Gynganeddu Tŷ Newydd 2012

Dyddiad: 21/11/2012

Lleoliad   Neuadd Bentref Llanystumdwy, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0LW.

Cymerais ran yng Ngornest Fawr yr Wŷl yn Neuadd Llanystumdwy. Y wobr oedd Pastwn fawr bren a theitl ‘Pencerdd Tŷ Newydd 2012’.


Cnoi Draenogod Llanast Llanrwst

Dyddiad: 20/11/2012

Lleoliad   Gwesty’r Eryrod, Ancaster Square, Llanrwst, Gwynedd LL26 0LG

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Bragdy’r Beirdd Medi 2012

Dyddiad: 27/09/2012

Lleoliad   Rockin’ Chair, Glan yr Afon, Caerdydd

Roeddwn yn cyd-drefnu ac yn perfformio mewn noson gyda Mari George a Gruffudd Owen fel gwesteion. Un o ddigwyddiadau Bragdy’r Beirdd


Cnoi Draenogod Maes C

Dyddiad: 08/08/2012

Lleoliad   Theatr, Maes yr Eisteddfod, Llandŵ, Bro Morgannwg

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Iolo!

Dyddiad: 07/08/2012

Lleoliad   Yr Hen Hydd Gwyn, Wine St, Llanilltyd Fawr CF61 1RZ

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Iolo! – sesiwn i ddathlu campau a rhempau Iolo Morganwg. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2012

Dyddiad: 30/06/2012

Lleoliad   Plas Dinefwr, Llandeilo SA19 6RT

Cynhaliwyd Bragdy Bach ar lwyfan Gruffudd yng Ngŵyl Dinewfwr dan ofalaeth Llenyddiaeth Cymru.


Geraint Jarman yn Bragdy’r Beirdd

Dyddiad: 21/06/2012

Lleoliad   Rockin' Chair, Glan yr Afon, Caerdydd

Cyd-drefnais noson Bragdy’r Beirdd arbennig iawn gyda geraint jarman, gwennan Evans a Llwybr Llaethog yn westeion. Darllenodd Geraint gerddi dafliad carreg o lle cafodd ei fagu ar Brook Street, Glan yr Afon.


Gig Taliesin yn 50

Dyddiad: 07/12/2011

Lleoliad   Bunkhouse, Heol y Santes Fair, Caerdydd. CF10 1DX

Yn ystod y noson hon fe wnes berfformio cerdd ar achlysur dathlu pen-blwydd Taliesin yn 50, yn ogystal â pherfformio crimpiad gydag Aneirin Karadog a Llŷr Gwyn Lewis.


Stomp Eisteddfod Wrecsam 2011

Dyddiad: 05/08/2011

Lleoliad   Maes C

Cymerais ran yn y Stomp ar nos Wener yr Eisteddfod.


Ymryson Gŵyl y Gair

Dyddiad: 22/01/2011

Lleoliad   Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

Ymryson ar lwyfan Glanfa Canolfan Mileniwm Cymru. Dyma lle perfformiwyd y crimp cyntaf yn Gymraeg, mae’n debyg!


Stomp Gŵyl Tegeingl

Dyddiad: 21/08/2010

Lleoliad   Maes y Clwb Rygbi, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1UF

Cymerais ran mewn stomp hwyliog yn Stomp Gŵyl Tegeingl – ‘Gŵyl y werin gudd’.


Noson Plaid Cymru X

Dyddiad: 11/09/2008

Lleoliad   Y Cŵps, Aberystwyth

Un o nosweithiau chwedlonol Y Glêr pan roddwyd noson o adloniant barddol i gynadleddwyr y blaid. Perfformiais gerdd o fawl i Elfyn Llwyd ar y noson.


Stomp Gŵyl Tegeingl

Dyddiad: 16/08/2008

Lleoliad   Maes y Clwb Rygbi, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1UF

Cymerais ran mewn stomp hwyliog yn Stomp Gŵyl Tegeingl – ‘Gŵyl y werin gudd’.


Stomp Eisteddfod Caerdydd 2008

Dyddiad: 09/08/2008

Lleoliad   Maes C

Cymerais ran yn y Stomp ar nos Wener yr Eisteddfod.


Stomp Llety Parc

Dyddiad: 16/05/2008

Lleoliad   Llety Parc, Ffordd Parc y Llyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3TL

Cymerais ran mewn stomp i godi arian i Eisteddfod yr Urdd 2008.


Beirdd vs Rapwyr

Dyddiad: 07/02/2008

Lleoliad   Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

Y noson hon deuais ben-ben â Mr Phormula arm y tro cyntaf a chael fy nhrechu yn eiriol. Ond roedd yn sbort!


Gwobrau


T. Arfon Williams Trophy 2020

Dyddiad: 07/08/2020

At the end of the Eisteddfod AmGen week, a collaborative englyn by the Llŷn and Eifionydd team was awarded the prize for best englyn of the week. The subject of the englyn was ‘A child returning to School’. It will be published, I’m sure, in the autumn edition of Barddas Magazine.


Tlws Coffa Cledwyn Roberts 2017

Dyddiad: 04/08/2018

Enillais Dlws Coffa Cledwyn Roberts am delyneg orau cyfres 2017 o’r Talwrn gyda cherdd a gyda’r gerdd “Blinder”.


National Eisteddfod Chair 2017

Dyddiad: 11/08/2017

Enillais Gadair Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017 am awdl ar y testun ‘Arwr’.


Cyfres y Talwrn 2017

Dyddiad: 05/08/2017

Roeddwn yn rhan o dîm Y Glêr – a enillodd gyfres y Talwrn yn 2017.


Chwilfardd 2012

Dyddiad: 26/08/2012

Cefais y fraint o gael fy ngwobrwyo yn Chwilfardd yn Chwilgig 2012. Penwythnos o gigs a digwyddiadau diwylliannol ym mhentref Chwilog yn Eifionydd yn 2012 oedd Chwilgig. Mei Mac oedd y beirniad, ac roedd y gerdd yn farwnad i Edward Elias, cyn brifathro Ysgol Chwilog. Cefais slabyn da o lechen fel gwobr.


Cyfres y Talwrn 2012

Dyddiad: 04/08/2012

Roeddwn yn rhan o dîm Y Glêr – a enillodd gyfres y Talwrn yn 2012.


Tlws Coffa Cledwyn Roberts 2011

Dyddiad: 06/08/2011

Enillais Dlws Coffa Cledwyn Roberts am delyneg orau cyfres 2011 o’r Talwrn gyda cherdd a elwir bellach yn “The Man Who Sold the World”.


Tlws Coffa D. Gwyn Evans 2006

Dyddiad: 02/08/2006

Enillais Dlws Coffa D. Gwyn Evans i feirdd o dan 25 oed (Y Gymdeithas Gerdd Dafod) am yr ail dro.


Tlws Coffa D. Gwyn Evans 2005

Dyddiad: 03/08/2005

Enillais Dlws Coffa D. Gwyn Evans i feirdd o dan 25 oed (Y Gymdeithas Gerdd Dafod)


Comisiynau


Father’s Day poem – BBC Cymru Fyw

Dyddiad: 19/06/2022

I had the privilege of presenting a commissioned poem to BBC Cymru Fyw to mark Father’s Day. A timely opportunity as I have just become a dad myself! Read my poem on Father’s Day .


BBC Radio Cymru’s Poet of the Month

Dyddiad: 01/06/2022 – 30/06/2022

In June 2022 I was Radio Cymru’s poet of the month.


A Christmas poem for BBC Cymru Fyw

Dyddiad: 20/12/2019

I was commissioned by BBC Cymru Fyw to write a poem about the homeless situation in Cardiff at Christmas. This poem has been turned into a video published on BBC Cymru Fyw social media accounts.


Cerdd Nadolig yn Golwg

Dyddiad: 17/12/2017

Cefais gomisiwn i gyhoeddi cerdd dymhorol i’w chynnwys yn rhifyn olaf Golwg cyn y Nadolig.


Englyn clawr y Ffynnon

Dyddiad: 10/12/2017

Cefais gomisiwn i greu englyn tymhorol ar gyfer clawr Y Ffynnon. Fy nghyfaill gwyn Eiddior a ddyluniodd y clawr.


Bardd y Mis Hydref 2011

Dyddiad: 01/10/2017 – 31/10/2017

Cefais wahoddiad i fod yn fardd y mis gyda BBC Radio Cymru. Yn dilyn mis difyr, cyhoeddais gerddi’r cyfnod.


Comisiwn Awr Ddaear

Dyddiad: 23/03/2013

Cefais gomisiwn i greu cerdd i’w chyhoeddi i gyd-fynd ag Awr Ddaear (WWF Cymru).


60 Llenor, 60 Rhyfeddod, 60 Gair

Dyddiad: 18/10/2011

Comisiynwyd cerdd pan oedd Parc Cenedlaethol Eryri yn dathlu ei 60 mlwyddiant ar Hydref 18 2011. Fel rhan o’r dathliadau, cynlluniwyd prosiect ’60 Rhyfeddod, 60 Rhyfeddod, 60 Gair’, sef prosiect llenyddol yn seiliedig ar ryfeddodau Parc Cenedlaethol Eryri.


Cyhoeddi


Father’s Day poem – BBC Cymru Fyw

Dyddiad: 19/06/2022

I had the privilege of presenting a commissioned poem to BBC Cymru Fyw to mark Father’s Day. A timely opportunity as I have just become a dad myself! Read my poem on Father’s Day .


Inc yr Awen a’r Cread – Cerddi Byd Natur

Dyddiad: 30/03/2022

I published a poem in Inc yr Awen a’r Cread – Cerddi Byd Natur by Cyhoeddiadau Barddas. A collection of poetry that celebrates and reflects on the natural world around us and its influence on us through poetry and images. There are a number of brand new poems and some old favourites – all combined with colourful photographs to illustrate nature at its best. My poem was about the always-deteriorating relationship of man and nature. How industry has provided beauty and simultaneously destroyed nature – yet it has given us so much culturally. Cultural, industrial and natural remains are all implicated in these post-industrial places.


A470 Poems for the Road/Cerddi’r Ffordd

Dyddiad: 01/03/2022

I had the privilege of publishing a poem in the A470 Poems for the Road – Cerddi’r Ffordd anthology by Arachne Press. The fully bilingual anthology includes 52 poems. The poems, which were submitted by writers in either English or Welsh in reponse to an open call, were chosen on merit and then translated into the other language, meaning that each work in the anthology is side by side with its translation either from, or into, Welsh, intended to celebrate the magnificence of both languages and the artistry of poets and translators. Edited by and translated by Sian Northey and Ness Owen, with additional translations from Siôn Aled, and the authors.


Ar ben yr Allt: amlgyfrannog

Dyddiad: 17/03/2020

Cyhoeddais gerdd mewn cyfrol o ryddiaith a barddoniaeth amlgyfrannog o dan olygyddiaeth Iestyn Tyne ac eraill. Y nod oedd dathlu yr amrywiaeth o dalent llenyddol creadigol sydd wedi dod o Goleg Meririon Dwyfor dros y blynyddoedd.


A Christmas poem for BBC Cymru Fyw

Dyddiad: 20/12/2019

I was commissioned by BBC Cymru Fyw to write a poem about the homeless situation in Cardiff at Christmas. This poem has been turned into a video published on BBC Cymru Fyw social media accounts.


Chwyn: Blodeugerdd Barddas o gerddi doniol, deifiol a di-chwaeth

Dyddiad: 16/11/2019

Cyfranais ddwy gerdd i’r gyfrol Chwyn agyhoeddwyd ym mis Hydref 2019.


Cyfrol Bragdy’r Beirdd


Cerdd Nadolig yn Golwg


Englyn clawr y Ffynnon


Golygydd Tu Chwith 35