I’m Osian. I craft words

I work as a…

Poet

Content designer

Poetry teacher

Adjudicator


I write about…

Cyflwyniad i’r gynghanedd

Yn y cyflwyniad i’r gynghanedd, byddaf yn mynd â chi ar wibdaith hanesyddol gynganeddol, yn chwalu ambell fyth am y grefft, ac yn rhoi ambell gyfrinach i chi sydd am fynd ati i ddysgu.

Sut i adrodd cerdd ar y we

Os byddwch yn recordio cerdd i’w chyhoeddi, neu’n adrodd y gerdd fel rhan o ddarllediad ffrwd byw, dyma rai canllawiau sut i wneud hynny’n llwyddiannus.