Gwlad beirdd a barddoniaeth: a oes diffyg amrywiaeth?

Beirdd a barddoniaeth: a oes diffyg amrywiaeth?