Trydar yn ddwyieithog: sut mae defnyddio Twitter mewn dwy iaith?