Cyngor i David Davies AS/MP

David Davies yn gweld dannedd mewnfudwr