Osian y prydydd bishi

Osian a Geraint Jarman yng Ngŵyl Tafwyl