Gwlad beirdd a barddoniaeth: a oes diffyg amrywiaeth?