Blog cynnwys digidol

Trydar yn ddwyieithog: sut mae defnyddio Twitter mewn dwy iaith?

Mae nifer fawr o sefydliadau ac unigolion yng Nghymru yn defnyddio Twitter er mwyn trydar yn ddwyieithog. Ond sut mae gwneud hyn yn y modd gorau heb ddrysu eich dilynwyr? A heb greu gwaith ychwanegol diangen i chi’ch hunain? Hoffwn i gynnig rhyw ganllaw ymarferol iawn. Mi ddechreuaf i fel hyn – trwy ddweud nad …

Trydar yn ddwyieithog: sut mae defnyddio Twitter mewn dwy iaith? Read More »

Cyfieithu Copi Digidol: Tri pheth pwysig

Os ydych chi’n darllen erthyglau ar wefan CRYNO, mae’n debygol iawn y byddwch chi wedi bod angen cyfieithu copi digidol ar ryw adeg. Mae safonau newydd Comisiynydd y Gymraeg yn gofyn fod sefydliadau cyhoeddus yn gorfod cynnig sianelau cyfathrebu dwyieithog. A ph’un ai eich bod chi’n cynrychioli sefydliad neu fel chi eich hun, mae gallu …

Cyfieithu Copi Digidol: Tri pheth pwysig Read More »

Sut mae gwneud eich cynnwys fideo yn addas i’r we

Os ydych chi yn gwneud gwaith marchnata mae’n debygol y byddwch chi wedi creu neu gomisiynu fideo, ond a oedd y fideo yn addas i’r we? Dyma geisio crynhoi beth sy’n gwneud fideo sy’n addas i’r we, a pham fod hynny’n bwysig. Mae crefft arbennig i greu fideos effeithiol ar y we. Ac mae sawl rheswm …

Sut mae gwneud eich cynnwys fideo yn addas i’r we Read More »

Be sy’n gwneud darn da o gynnwys digidol?

Yr wythnos hon dwi’n holi cwestiwn penagored iawn wrth ystyried pa elfennau sy’n gwneud darn da o gynnwys digidol. Cwestiwn rhyfygus efallai, achos gall darn o gynnwys digidol gymryd sawl ffurf o dan haul. Gall fod yn gopi ar gyfer gwefan neu ebost trydariad fideo llun neu meme cerdd cân podlediad *ychwanegwch unrhyw gyfrwng arall …

Be sy’n gwneud darn da o gynnwys digidol? Read More »

Cyhoeddi amlieithog ar Facebook – does dim rhaid bod ofn!

Os ydych chi am ehangu cynulleidfa eich tudalen Facebook gallwch wneud hynny trwy ddefnyddio’r teclyn cyhoeddi amlieithog ar Facebook. Bydd hwn yn caniatáu i chi greu negeseuon ar eich tudalen sydd ddim ond yn ymddangos yn newis iaith defnyddwyr Facebook. Â hithau’n Galan Gaeaf, efallai fod yr holl beth yn ymddangos yn hunllefus, ond wir, …

Cyhoeddi amlieithog ar Facebook – does dim rhaid bod ofn! Read More »