Cerddi gan Osian Rhys Jones

Dyma'e lle y mae cerddi Osian Rhys Jones i chi eu darllen, eu clywed neu'u gwylio.

Nid ei holl gerddi ychwaith, deallwch. Mae cerddi lu nad ydyn nhw ar y blog am amryfal resymau. Er hynny, fel welwch yma gerddi achlysur, cerddi personol, rhai gwleidyddol amserol a cherddi o'r archif.

Nodyn am hawlfraint y cerddi

Y fi piau hawlfraint cynnwys y blog, ond mae nhw yma yn hytrach na'u bod yn pydru mewn drôr neu ddisg galed. Felly rwy'n eich hannog i'w rhannu ar y we a'u trafod os mynnwch, dim ond i chi roi linc yn ôl i'r wefan hon fel ffynhonnell. Os hoffech ddefnyddio' cynnwys y blog at berwyl arall, mae croeso i chi gysylltu â mi.

Felly, gobeithio y byddwch yn mwynhau yr hyn o gerddi sydd ar y blog. Gadewch sylw neu cysylltwch â mi os hoffech roi eich barn neu awgrymu be arall y gallwn fod yn ei gyhoeddi.